ANBI gegevens

Stichting Antar heeft de ANBI status. De ANBI status wordt door de belastingdienst verleend aan instellingen die het algemeen nut beogen. Een gift aan een algemeen nut beogende instelling is fiscaal aftrekbaar.

Statutaire naam: Stichting Antar
RSIN of fiscaal nummer: 805237884
KvK inschrijvingsnummer: 41213293

Postadres:

Postbus 2482
1000 CL Amsterdam

Bezoekadres

Makassarstraat 149
1095 SV Amsterdam
Telefoonnummer: 020 663 8050 / 06 2157 2914
Email adres: info@stichtingantar.nl

Bestuurssamenstelling

Voorzitter: mw. I.L. Visser
Penningmeester: mw. I.Z. de Jager

Beloningsbeleid

Conform onze visie ontvangt niemand binnen Stichting Antar betaling of een vergoeding voor zijn werk.

Statuten

Statuten Stichting Antar.pdf

 

Jaarverslagen

Stichting Antar is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI). Ernst & Young is haar accountant.

Financieel jaarverslag 2018.

Activiteiten- en beleidsplan 2019

Jaarverslag Activiteiten 2018.

Jaarverslag Activiteiten 2017

Financieel Jaarverslag 2017

Jaarverslag Activiteiten 2016