Stichting Antar

Wij zijn er op gericht om, samen met de kinderen, een veilige en stimulerende omgeving te creëren.
Ons doel is dat kinderen leven vanuit hun eigen innerlijke wijsheid en levenslust.

Visie

‘Levenskunst’

We zien dat kinderen van nature overal in geïnteresseerd zijn. Instinctief weten ze wat ze nodig hebben.
Bij veel kinderen is dit in min of meerdere mate geblokkeerd.
We zijn er dan ook niet op gericht om kinderen te ‘vormen’, maar om mét de kinderen een veilige en stimulerende omgeving te creëren waardoor die blokkades hun functie verliezen.
Ons doel is dat kinderen leven vanuit hun eigen innerlijke wijsheid en levenslust.

De uitdaging

Een kind groeit op in een samenleving met normen en waarden. Als het daarvan afwijkt, krijgt het de boodschap dat dat niet goed is. Zo zorgt een samenleving voor een bepaalde eenheid en harmonie.
De keerzijde hiervan is dat kinderen leren voelen en denken in termen van goed zijn en slecht zijn en van ‘jezelf moeten verbeteren’.
Het socialisatieproces brengt het kind als het ware ‘ín de samenleving’, maar vervreemdt het van zijn authentieke zelf. Als jong kind reageren we nog vanuit ons buikgevoel. Naarmate we ouder worden leren we daar voorzichtig mee te zijn.
Gezond volwassen worden betekent dat we leren in contact te blijven met onze gevoelens en ons innerlijk (ge)weten in alle situaties die het leven ons geeft.
Simpel, maar niet makkelijk!

Voor het slapen lezen de meisjes elkaar voor

De uitdaging van deze tijd

In vergelijking met onze ouders en grootouders hebben we meer kennis en mogelijkheden. Veel dingen zijn makkelijker geworden. Maar om gezond met jezelf en anderen te leven is niet makkelijker geworden. Het is complexer geworden. Minder grijpbaar.
Meer dan ooit kijken we of een kind goed in zijn vel zit en hoe het presteert. Toch voelen veel kinderen zich ergens niet gezien. Onze generatie is open, we spreken over alles. Desondanks snakken we naar intimiteit, naar vertrouwensrelaties.

Een bergwandeling met prachtig weer!

Voor alle kinderen

Naast de genoemde uitdagingen voor ieder, komen bij Antar voornamelijk kinderen die voor extra uitdagingen gesteld staan.
Dit kan liggen in de aard en aanleg van het kind, zoals autisme, ADHD, hoog-sensitief zijn of een aanleg hebben voor depressie.
De extra uitdaging kan ook liggen in het opgroeien tussen twee culturen. Kinderen van anderstalige en/of laagopgeleide ouders hebben vaker taalproblemen met alle gevolgen van dien. In sommige gezinnen zijn er relatieproblemen of spanningen rond financiën en werk. Sommige gezinnen zijn zo klein behuisd dat het kind thuis fysiek geen eigen ruimte heeft. En er zijn kinderen die thuis emotioneel geen ruimte – of geen grenzen – krijgen.

Antar is er daarom uitdrukkelijk voor álle kinderen. Ieder kind heeft minstens één ‘thuis’ nodig, een plek waar het zonder angst voor oordelen kan voelen en uiten wat er in hem is om gezond, authentiek op te kunnen groeien.
We vinden het van allergrootst belang dat kinderen met zichzelf durven te leven, omdat alleen kinderen die zichzelf accepteren, ook anderen werkelijk accepteren. Alleen zo kan je echt samen-léven.

Eigen initiatief: “Ik wil met de kleintjes een quiz doen!”

Onafhankelijk

Antar is onafhankelijk van de overheid, ook in financieel opzicht.
Wij geven wat wij kunnen en ondervinden veel steun.

Wij zijn blij dat we zo al 30 jaar uiting kunnen geven aan wat ons beweegt.

Op het balkon: “We gaan onze speelgoed keukenspulletjes afwassen!”

Wie we zijn

Al 30 jaar vormen wij een leefgemeenschap. Wij verlangen naar een authentiek leven, naar werkelijk samenleven en ondersteunen elkaar om dit te verwezenlijken.
Wij streven ernaar een thuis voor kinderen te zijn in het volle besef dat de mate waarin wij daarin slagen geheel afhankelijk is van de mate waarin wij een thuis zijn voor onszelf en elkaar. Ons werk met de kinderen is dus allereerst het werken met onszelf.
Kinderen leren niet van perfecte volwassenen die ‘weten hoe het moet’, maar van de strijd van volwassenen om integer te zijn in de situaties die het leven geeft.

Inger (links) en Ingrid (rechts) voor een knderwerkstuk an de wand.