Steun ons

Zonder overheidssteun hebben we de afgelopen 25 jaar zorg gedragen voor Antar, hierbij gesteund door heel veel fijne mensen, fondsen en bedrijven. Een groot deel van de inkomsten kregen we uit collecten. Maar tijden zijn veranderd. Collectes vragen een veel grotere tijdsinvestering en leveren veel minder op. Kostbare tijd die we aan de kinderen willen besteden!
We vragen ieders steun, zodat we meer tijd, middelen en mensen hebben om er optimaal voor kinderen en hun ouders te kunnen zijn. Er is nog zoveel méér mogelijk! Samen kunnen we ervoor zorgen dat de wereld iets meer een ’thuis’ voor kinderen wordt!

Collecte

Stichting Antar collecteert o.a. bij supermarkten, in horecagelegenheden en op evenementen.
De enige collectanten voor Stichting Antar zijn Inger en Ingrid.
Wanneer iemand anders ons meehelpt met collecteren, plaatsen wij hier een foto van deze collectant.

Wilt u ons helpen met collecteren? Neem dan contact op met Ingrid: 06 5263 0454

Wij danken allen die ons toestemming hebben gegeven voor het houden van een collecte en natuurlijk ook heel veel dank aan allen die iets in de collectebus hebben gedaan!

Donateurs

Stichting Antar dankt iedereen voor het mede mogelijk maken van de activiteiten!
Met naam noemen we de mensen, bedrijven en fondsen die ons recentelijk gesteund hebben en/of doorlopend steunen.

a

Dhr. Verbeek, Stichting Het Maagdenhuis, Amsterdam,
Wijlen mevr. van Lynden te Velp,
Mw. Sterenborg, Amsterdam,
Mw. Deiters, Eugene, Verenigde Staten,
Stichting Meester Cornelis Roozenfonds, Haarlem,
Stichting Goede Doelen, Breda,
Stichting Ingrid Blom Fonds, Amsterdam,
ING Nederland Fonds,
Dhr. Henrioud, Vevey, Zwitserland,
Mw. Massop, Amsterdam,
een internationale hotelketen dat anoniem wil blijven
én
Fajr Irshad, die bijna iedere week haar zakgeld aan Antar schenkt!

a